Jak długo przechowywać rachunki za prąd?

W niemal każdym domu istnieje miejsce, do którego trafiają różnego rodzaju dokumenty. Znajdują się tam paragony, faktury i rachunki, w tym również rachunki za prąd. Czasem jest to segregator, czasem szuflada. Niemal zawsze jest to jednak miejsce, w którym panuje zdumiewający nieład, a znalezienie czegokolwiek staje się wyzwaniem, któremu niełatwo jest sprostać. Jeśli więc chcemy uporać się z nim, warto postawić sobie pytanie o to, jak długo należy przechowywać rachunki, w tym zwłaszcza rachunki za prąd.

Rachunki za prąd – teoria i praktyka

Gdy spytamy kilku przypadkowych osób, jak długo przechowują rachunki za prąd, możemy być zaskoczeni rozpiętością uzyskanych odpowiedzi. Nie brakuje osób, które trzymają je tak długo, aż nie wyblakną i nie da się z nich niemal niczego odczytać. I wtedy osoby te zresztą rozstają się z rachunkami pełne obaw i żalu. Warto więc przypomnieć, że w przepisach polskiego prawa nie znajdziemy zapisu, który nakładałby na konsumentów konkretnych zobowiązań w tym zakresie. Równie dobrze możemy więc przechowywać rachunki latami, jak i niszczyć je natychmiast po zapłaceniu. Warto jednak pamiętać, że te same przepisy dają spółkom świadczącym nam usługi prawo do tego, aby nawet przez trzy lata upominać się o uregulowanie zapłaty. Dokument w postaci rachunku z potwierdzeniem jego opłacenia może być skutecznym środkiem, jeśli chce się udowodnić, że opłata została uiszczona.

Ostatnie lata nieco komplikują sytuację, bo systematycznie rośnie liczba osób opłacających rachunki za zużycie energii elektrycznej drogą elektroniczną. Jeśli więc należymy do tych konsumentów, którzy lubią być przygotowani na każdą ewentualność, powinniśmy przechowywać nie tylko sam rachunek za prąd, ale i potwierdzenie, że został opłacony. W praktyce, drukowanie takiego potwierdzenia nie jest konieczne. Bankowość elektroniczna zwykle daje nam dostęp do archiwum płatności. W przypadku niejasności można więc wydrukować jedno potwierdzenie zapłaty, a nawet – dostarczyć je do firmy przesyłającej nam energią w postaci dokumentu elektronicznego. Taka podejście nie tylko zwiększa poziom naszej wygody, ale również jest bardziej przyjazne dla środowiska naturalnego.

Co z przedsiębiorcami?

Sytuacja przedsiębiorców jest bardziej skomplikowana niż ta, w jakiej znajdują się klienci indywidualni. Bardzo często pojawia się przecież w ich przypadku możliwość obniżenia wysokości faktur za zużycie energii elektrycznej. Służą temu choćby różnego rodzaju ulgi podatkowe. Korzystając z nich należy liczyć się z wydłużeniem okresu, w którym dobrze jest mieć pod ręką wszystkie dokumenty. Może on wynosić nawet od pięciu do dziesięciu lat.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *