Jak prawidłowo złożyć PIT przez internet?

Każdego roku podatnicy mają obowiązek rozliczenia swoich dochodów z Urzędem Skarbowym. Zaniechanie tego obowiązku naraża na nieprzyjemne konsekwencje karnoskarbowe. Dlatego warto pamiętać o tym, aby przesłać deklarację na czas. Najłatwiej dokonać tego przez internet, wykorzystując program PIT Format.

W jaki sposób wypełnić i wysłać PIT?

W pierwszej kolejności należy zdecydować, w jaki sposób zamierzamy sporządzić deklarację. Można dokonać tego online z poziomu przeglądarki internetowej lub zainstalować program na dysku swojego komputera. Następnie stoimy przed wyborem, czy chcemy wypełnić formularz w trybie aktywnych deklaracji lub korzystając z automatycznego kreatora. Zwłaszcza w przypadku osób rozliczających się przez internet po raz pierwszy, zalecany jest wybór drugiej z wymienionych opcji. Automatyczny kreator przeprowadza użytkownika krok po kroku przez wszystkie etapy sporządzania deklaracji podatkowej. Udziela wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniego rodzaju formularza, wypełnienia poszczególnych jego pól, a następnie wysłania e-deklaracji do odpowiedniego urzędu.

Aby dokonać rocznego rozliczenia, potrzebne jest posłużenie się danymi przesłanymi w formularzu PIT-11 przez pracodawcę lub zakład ubezpieczeń społecznych (w przypadku emerytów i rencistów). Będziesz musiał przepisać odpowiednie wartości liczbowe dotyczące m.in., kwoty przychodów osiągniętych w ubiegłym roku podatkowym, kosztów uzyskania przychodu, wpłaconych przez płatnika zaliczek z tytułu podatku dochodowego, a także składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. W przypadku otrzymania kilku formularzy PIT-11 – kiedy np. byłeś zatrudniony u kilku pracodawców – wartości liczbowe należy zsumować. Deklaracja powinna zostać sporządzona na właściwym formularzu ze względu na źródła uzyskanych przychodów. Najczęściej jest to PIT-37 lub PIT-36. Korzystając z aplikacji PIT Format, będziesz mógł skorzystać z podpowiedzi dotyczących wyboru prawidłowego formularza.

Uwzględnij możliwe do odliczenia ulgi podatkowe

W deklaracji podatkowej możesz uwzględnić różnego rodzaju ulgi, na przykład prorodzinną, budowlaną, rehabilitacyjną czy na internet. W tym celu należy zamieścić informacje w odpowiednich załącznikach w postaci PIT-O. Podatnicy mają również możliwość odliczania od podatku darowizn przekazanych na rzecz organizacji kościelnych i charytatywnych, a także zmniejszyć podatek w związku z uczestnictwem w akcjach krwiodawstwa. Poza tym należność na rzecz urzędu skarbowego może zostać zmniejszona za sprawą wykazania wpłat na prywatne konto emerytalne IKZE.

Jak dostarczyć deklarację do urzędu skarbowego?

Możesz tego dokonać na kilka sposobów – np. wysyłając pocztą lub składając osobiście w okienku urzędu formularz sporządzony uprzednio w programie do rozliczania PIT-u. Znacznie wygodniejszym i szybszym rozwiązaniem jest jednak skorzystanie z systemu e-deklaracji. W tym przypadku nie potrzebujesz podpisywać wydruku, gdyż potwierdzeniem dostarczenia rozliczenia do odpowiedniego urzędu będzie Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Należy przechowywać je przez okres 5 lat, podobnie jak samo roczne rozliczenie. Istnieje poza tym możliwość skorzystania z usługi „Twój e-PIT”, udostępnionej przez Ministerstwo Finansów. W tym przypadku dane o przychodach zostaną automatycznie wczytane przez Krajową Administrację Skarbową, a zadaniem podatnika będzie jedynie ich zaakceptowanie.


Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *